El Bibliobús en Xifres 2008


Aquestes són les nostres estadístiques 2008
USUARIS
Usuaris totals: 10.417
Usuaris dia: 49
Usuaris parada: 31

Usuaris totals que van fer ús del servei de préstec: 9.058
Usuaris préstec dia: 43
Usuaris préstec per parada: 27

D'aquests usuaris han estat:

Infants: 4.449
Joves: 316
Adults: 3.020
Gent Gran: 950
Entitats: 261
Biblioteques: 48
Servei domiciliari: 14


Usuaris d'Internet: 865
Usuaris d'Internet dia: 4
Usuaris d'Internet per parada: 3

DOCUMENTS PRESTATS

Fons d'adults: 8.010
Fons infantil: 15.548
Fons de dvd's: 5.516
Fons d'audio: 3.094
Fons electrònic: 310
Revistes: 1.463
Total de documents prestats: 33.946

161 documents prestats al dia
101 documents prestats per parada

COL·LECCIÓ

Documents ingressat el 2008

Fons d'adults : 738
Fons infantil : 502
Fons de dvd's: 206
Fons audio: 136
Electrònics: 57
Total de documents ingressats : 1.642

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada