El llibre electrònic (1) : nous horitzons per a la cultura catalana

S'ha parlat molt del llibre electrònic. Tanmateix, trobo a faltar que se'n parli en termes amplis i a llarg termini. I això sobta quan resulta qeu el llibre electrònic és la gran oportunitat per al llibre en català en particular i per a la cultura catalana en general.

Els problemes del llibre en català de paper i els seus clients

Quan es parla del llibre electrònic, normalment es parla dels seus (presumptes) problemes. En canvi, sembla que oblidem que el llibre de paper en català presenta també força problemes. El primer de tot és el volum de vendes. A Catalunya, el llibre en català no arriba gairebé ni al 33% de les vendes totals. Quan vas a una llibreria, el català o no hi és, o bé es troba en una posició subordinada i fortament minoritzada. No cal dir que les llibreries exclusivament en català es poden contar amb els dits d'una mà. El llibre de paper en català competeix amb les dues mans lligades a l'esquena.

Un segon problema important és que el client dels llibres en català té moltes dificultats per poder arribar a l'oferta. Quantes vegades no ens hem trobat en una llibreria que no tenien el llibre en català que volíem i, o l'hem hagut d'encarregat i esperar, o hem hagut d'anar d'excursió per diverses llibreries? Els lectors no militants, si no troben ellibre en català i l'hi ofereixen en espanyol, el compraran en aquesta llengua.

Un tercer problema important és que el primer i el segon estan explicats sota l'òptica de Catalunya, el 50% del mercat potencial. A l'altre 50% del mercat, la resta dels Paísos Catalans, ja els agradaria estar així. Tot plegat fa que el llibre en català de paper no pugui competir en igualtat de condicions amb el llibre en espanyol. Portem dècades intentant canviar això, i no hem reeixit atès que som lluny del 50% de quota de mercat al qual com a mínim hauriem d'aspirar. Vistos els resultats, hauriem d'apostar fort per models que ens siguin més propicis.

Trencant la subordinació i la minorització del català

Internet i les noves tecnologies trenquen tot això, bo i proporcionant un camp de joc i unes potencialitats completament noves que ens fan ser més iguals a la resta de llengues del món. És veritat que no ens fa iguals del tot, però ens hi apropa molt. De la mateixa manera que el lliure comerç i la integració econoòmica i política internacional permeten avui afirmar que els països de mida semblant a la de la nació catalana són els més òptims politicament i econòmica, el llibre electrònic sembla que estigui fet expressament per a cultures com la nostra o en pitjor situació.
Tanmateix, això contrasta fortament amb la por i desconfiança amb què sovint es mira des dela cultura catalana.

El primer benefici clar del llibre electònic és uqe trenca, tot d'una, els tres problemes abans esmentats. El client dels Paísos Catalans pot accedir de cop a tot el catàleg de llibres en català, comprar el llibre que li interessa i tenir-lo a casa en un procés que pot tenir una durada inferior als 10 minuts. Si pensem en termes de llibre en català de paper, això és senzillament màgia. Acabem de guanyar de cop algun milió de nous clients potencials que abans no teniem.

Un segon benefici és el llibre de fons. Un problema greu. Les editoriasl destrueixen llibres de fons i no els tornen a reeditar. les llibreries no tenen prou espai ni per a mostrar ni el 10% del que es publica en català en un any. Amb el llibre electrònic, en canvi, s'edita un llibre i queda pers sempre. Les llibreries el podran oferir en el seu catàleg sempre, i els clients podran comprar-lo sempre. Novament, si pensem en termes de llibre en català de paper, poder accedir a qualseovl obra en català en pocs minuts és màgia. Acabem d'incrementar l'oferta amb uns quants centenars de milers d'obres de cop. Màgia!

Un altre benefici és la diàspora internacional; desenes de milers de catalanoparlants arreu del món. Si ja és difícil comprar un llibre en català de paper a Perpinyà, imagineu-vos a Pequin, Austràlia, el Congo o enmig del desert del Sàhara. Amb el llibre electrònic es pot. De sobte, resulta qeu podem comprar llibres en català des de qualsevol lloc del món. Màgia!

N'hi ha més: integració més gran amb els diversos canals de la cultura catalana, més visibilitat internacional del llibre en català, augment de les traduccions al català...

En definitiva, considero que és un error pensar el llibre electrònic en termes de llibre de paper. I pel que fa al llibre en català, a la cultura en cataà i al client català, no hi ha color: el llibre electrònic és un somni fet realitat. Una altra cosa és el model de negoci, que tractaré al proper lliurament.

Marc Belzunces.
Article publicat al núm. 57 de la revista Lletres (gener - març 2013), pàg. 14-15.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada